Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Στα 10Gbps οι συνδέσεις ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας στην Κρήτη


Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) αναβάθμισε δύο βασικές γραμμές του δικτύου κορμού ΕΔΕΤ, μεταξύ Αθήνας - Χανίων και μεταξύ Χανίων - Ηρακλείου, καθώς και τη σύνδεση του Πολυτεχνείου της Κρήτης στα 10 Gbps, προσφέροντας στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης νέες προοπτικές ανάπτυξης στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

Το Πολυτεχνείο της Κρήτης αξιοποιεί την υπηρεσία ΙΡ+ που προσφέρει η ΕΔΕΤ Α.Ε., με την οποία παρέχεται δυνατότητα διασύνδεσης εκπαιδευτικών/ερευνητικών φορέων στο δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ, σε ταχύτητες έως 10Gbps. Η παροχή της υπηρεσίας ΙΡ+ κατέστη δυνατή με την τρίτη γενιά του δικτύου ΕΔΕΤ, που βασίζεται στη χρήση ιδιόκτητου εξοπλισμού προηγμένης οπτικής μετάδοσης.

Παράλληλα, η αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε στις συνδέσεις του δικτύου κορμού ΕΔΕΤ μεταξύ Χανίων και Ηρακλείου στα 10Gbps, αυξάνει την προστασία στην πρόσβαση των υπόλοιπων διασυνδεδεμένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, συμπεριλαμβανόμενων και των δύο υφιστάμενων Φορέων Προηγμένης Πρόσβασης στο Ηράκλειο. Οι ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί φορείς της Κρήτης αποκτούν τρεις διαφορετικές, αποσυζευγμένες και υψηλής ταχύτητας συνδέσεις με το δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ, απολαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο αδιάλειπτες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Χάρη στην αναβάθμιση της σύνδεσης με το δίκτυο ΕΔΕΤ σε 10 Gbps, οι φοιτητές, οι ερευνητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πολυτεχνείου της Κρήτης:

* καλύπτουν τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους σε χωρητικότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet),

* είναι σε θέση να υλοποιούν και να απολαμβάνουν καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές με υπερ-υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, ποιότητα και αξιοπιστία, όπως τηλεδιάσκεψη υψηλής ευκρίνειας (HD video conference) και διαχείριση απομακρυσμένων διατάξεων συλλογής επιστημονικών δεδομένων,

* αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στο Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό δίκτυο GÉANT, και μπορούν να αναπτύσσουν αποτελεσματικότερα συνεργασίες με τις αντίστοιχες ερευνητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες της Ευρώπης.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας, αναβαθμίζει και επεκτείνει δυναμικά το πανελλαδικό οπτικό δίκτυο νέας γενιάς ΕΔΕΤ, παρέχοντας στην Ελληνική Ερευνητική και Εκπαιδευτική Κοινότητα υπερσύγχρονες δικτυακές τεχνολογίες για την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την υλοποίηση προηγμένων εφαρμογών. Η νέα γενιά του δικτύου αποτελεί ένα «έξυπνο» δίκτυο που προσαρμόζεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις μετάδοσης κίνησης και παροχής χωρητικότητας.


πηγή:in.gr
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου